05 Montessori otroški vrtec „Pony“

woman

Montessori

Montessori pristop je pedagoški koncept, ki obstaja že več kot sto let. Delo temelji na programu, ki ga je zasnovala doktorica Maria Montessori, vključuje zagotavljanje možnosti vsakemu otroku, da v individualnem tempu razvije vse svoje spretnosti, sposobnosti in znanje.

Medtem ko sta v tradicionalnem vrtcu prevladujoča načrt in program, je v našem vrtcu Montessori v središču otrok. Skupine so mešane, ker na tak način otroci razvijajo vse vrste svojih interesov in priložnosti ter niso strogo omejeni s tem, kaj bi morali delati pri njihovi starosti. Bistvena je tudi razlika v vlogi vzgojitelja, kjer on skozi svoje delo opazuje in usmerja otroka v vaje, ki jih ta sam izbere.

Raziskave kažejo, da je z Montessori programom otrokom olajšana prilagoditev šoli.