05 Montessori otroški vrtec „Pony“

woman

Montessori

Montessori pristop je pedagoški koncept, ki obstaja že več kot sto let. Delo temelji na programu, ki ga je zasnovala doktorica Maria Montessori, podrazumeva pa zagotavljanje možnosti vsakemu otroku, da v individualnem tempu razvije vse svoje spretnosti, sposobnosti in znanje.

Medtem ko je v tradicionalnem vrtcu prevladujoči načrt in program, v našem vrtcu Montessori je v središču otrok. Skupine so mešane, ker na tak način otroci razvijajo vse vrste svojih interesov in priložnosti in niso strogo določeni s tem, kaj bi morali delati v njihovi starosti. Bistvena je tudi razlika v vlogi vzgojitelja, kjer on skozi svoje delo opazuje in usmerja otroka v vaje, ki jih on sam izbere.

Raziskave kažejo, da je z Montessori programom otrokom olajšana prilagoditev šoli.