MONTESSORI DJEČJI VRTIĆ

MONTESSORI

Montessori pristup je pedagoška koncepcija koja postoji već više od sto godina. Rad se zasniva na programu koji je osmislila liječnica Maria Montessori, a podrazumijeva pružanje mogućnosti svakom djetetu da individualnim tempom razvije sve svoje vještine, sposobnosti i znanja.

Dok je u tradicionalnom vrtiću dominantan plan i program  u našem vrtiću u samom središtu je dijete. Grupe su mješovite, jer na taj način djeca razvijaju sve vrste svojih interesa i mogućnosti i nisu strogo definirana onime što bi trebala raditi za svoj uzrast. Bitna je razlika i u ulozi odgajatelja, gdje on kroz svoj rad promatra i usmjerava dijete u vježbama koje ono samo odabere.

Istraživanja pokazuju da je uz Montessori program djeci lakša prilagodba u školi.