Upravljanje kvalitetom

Grupacija Violeta je 2010. godine dobila certifikat međunarodne norme ISO 9001, koja je u svom razvoju stekla visoki ugled. Ovi certifikati danas predstavljaju svjetski priznati kriterij sustava upravljanja kvalitetom i okolišem. Posjedovanje certifikata jamstvo je kupcu da njegov dobavljač radi na kvalitetan način i u skladu sa svim svjetskim i ekološkim standardima. Violeta  svoje poslovanje, kao i partnerske odnose, usklađuje prema ISO standardima.

Sustavno praćenje rizika i utjecaja vlastitih aktivnosti na zdravlje, sigurnost i okoliš kao i poduzimanje preventivnih mjera radi sprječavanja i smanjenja nepoželjnih utjecaja na iste opredjeljenje je Violete od samog početka poslovanja.

 Violeta je zbog pouzdanosti i kvalitete proizvoda, a što se postiže kontinuiranim poboljšanjem procesa proizvodnje i neprekidnom brigom za zdravlje potrošača, izbor broj 1 za sve kupce.

Stoga se sve sirovine i gotovi proizvodi, pored testiranja u renomiranim europskim laboratorijima, testiraju i u vlastitim mikrobiološkim i fizikalno-kemijskim laboratorijima.

Naučno-istraživački tim i tim za kontrolu sirovina i gotovih proizvoda u Violeti neprekidno surađuju sa svjetskim i europskim institutima za higijenske proizvode, prate trendove i zakonske regulative EU , prilagođavajući Violeta proizvode potrebama kupaca i trendovima tržišta.