Klub

Uvjeti korištenja


Vaš pristup i korištenje, http://violeta.com/ uključujući sadržaj, uslugu i software (pod nazivom "web stranica") podliježu sljedećim Uvjetima korištenja i svim primjenjivim zakonima i propisima. Ukoliko niste suglasni s ovim Uvjetima korištenja i ne prihvaćate ih, bez ograničenja ili modifikacije, molimo Vas da ne koristite ovu Internet stranicu odnosno da ne preuzimajte datoteke s iste. Dokumenti objavljeni na ovoj web stranici smiju se kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu te uz poštivanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog navedenog ograničenja prava.

Ova web stranica i njen cjelokupan sadržaj, uključujući, primjerice, cjelokupan tekst i slike, video, biografske podatke osoba i ostale materijale ("sadržaj"), vlasništvo su i autorsko djelo društva Violeta d.o.o. ili drugih, pri čemu su sva prava zadržana ukoliko nije naznačeno drugačije. Svi sadržaji koji predstavljaju zaštitni znak, logotip ili uslužnu marku ujedno predstavljaju i registrirane i neregistrirane zaštitne znakove društva Violeta d.o.o. ili drugih. Stoga je zabranjeno javno prikazivanje, prenošenje, objavljivanje, mijenjanje, reproduciranje, distribuiranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, otpremanju te svakoj drugoj vrsti uporabe cjelovitog sadržaja ovih stranica ili jednog njihova dijela te odabir i usklađivanje njihova sadržaja, bez prethodnog te izričitog pismenog dopuštenja Violeta d.o.o.. i drugih vlasnika autorskih prava. Ako je takvo dopuštenje izdano, nije dopušteno brisati ili mijenjati postojeće podatke koji se odnose na autorsko pravo i/ili na trgovački znak. Sadržaj koji koristite namijenjen je isključivo osobnoj uporabi. Zaštitni znak Violeta d.o.o. ili bilo koji drugi zaštitni znak koji ga sadrži ne smije se postaviti na drugu internetsku stranicu bez prethodnoga pismenog odobrenja društva Violeta d.o.o.

Dopuštenje se daje subjektima radi korištenja tih materijala isključivo u promidžbene, uredničke i informativne svrhe objavljivanja u novinama, časopisima i elektronskim medijima. Drugačija upotreba materijala s Internet stranica Violeta d.o.o. nije dopuštena. Također, nije dopuštena upotreba bilo kojeg materijala s ovih Internet stranica u svezi s prodajom ili nuđenjem na prodaju proizvoda ili usluga bilo koje vrste. Korištenjem materijala s Internet stranica, medijski korisnici obvezuju se u potpunosti pridržavati ovdje utvrđenih ograničenja, uvjeta i zahtjeva.

Violeta d.o.o. će uložit razuman napor kako bi se na njezinoj internetskoj stranici objavljivali točni i aktualni podaci. Violeta d.o.o. ni u kakvim okolnostima ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak nastao korištenjem informacija objavljenih na ovim internetskim stranicama. Informacije na ovim stranicama mogu sadržavati tehničke netočnosti i tipografske pogreške. Mogu se promijeniti ili objaviti bez prethodne najave. Violeta d.o.o. ne jamči da će ova web lokacija uvijek biti dostupna i raspoloživa, te da neće sadržavati pogreške ili viruse. Svaki korisnik izričito prihvaća korištenje ove web lokacije na svoju vlastitu odgovornost.

Violeta d.o.o. pridržava pravo izmjene ili prekida svih ili bilo kojeg dijela ove web lokacije te uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku. Promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovoj adresi.