Klub

Z Violeto peri in lepe nagrade izberi


I. Pravila nagradne igre

Nagradna igra poteka v trgovinah in franšiznih prodajalnah Tuš od 22.02.2017.do 22.03.2017.

Žrebanje glavnih nagrad bo izvedeno 30.03.2017 na sedežu podjetja Violeta d.o.o.,
Dunajska 199 v Ljubljani. V žrebanju sodelujejo vsi, ki so opravili nakup oz. nakupe
in pošljejo račun s podatki na sedež podjetja do vključno 28.03.2017. V nagradnem
žrebanju se lahko sodeluje tudi z izpolnitvijo nagradnega kupona, ki se nahaja v
trgovinah Tuš, se odgovori na nagradno vprašanje in pošlje na sedež podjetja do
vključno 28.03.2017.
Veljajo samo original nagradni kuponi, ki so pravilno izpolnjeni. Ne veljajo kopirani
nagradni kuponi. Posamezni udeleženec nagradne igre lahko prejme le eno izmed
nagrad. Če je udeleženec izžreban dvakrat ali večkrat, prejme tisto nagrado, za
katero je bil izžreban najprej.
Žrebanje glavnih nagrad bo izvedeno z naključnim izbiranjem v bobnu na sedežu
podjetja, v prisotnosti 2-članske komisije in notarja. V žrebanju bodo sodelovali vsi
pravočasno prispeli računi in pravilno izpolnjeni kuponi. Nagrajenci bodo pisno
obveščeni po pošti, njihova imena pa bodo najpozneje v desetih dneh po žrebanju
objavljena na Facebook strani Teta Violeta Slovenija in na spletni strani www.tus.si.
Mladoletne osebe in osebe, ki jim je bila delno ali v celoti odvzeta poslovna
sposobnost, lahko v nagradni igri sodelujejo, posredujejo svoje podatke in prevzamejo
nagrado le na podlagi predhodne pisne odobritve staršev oz. zakonitega zastopnika.
Zaposleni v podjetju Violeta d.o.o. in njihovi družinski člani v nagradni igri ne smejo
sodelovati.
Nagrade v naravi bodo posameznim nagrajencem izročene v naravi in jih ni mogoče
zamenjati za gotovino. Organizator nagradne igre bo v skladu z Zakonom o dohodnini
od nagrad v naravi obračunal in plačal dohodnino.
Nagrajenec bo prejel posamezno nagrado pod pogojem, da sporoči svojo davčno
številko in davčno izpostavo ter druge osebne podatke na obrazcu, ki ga prejme po
pošti. Nagrade so neprenosljive. Nagrajenec mora zahtevane podatke sporočiti do
07.04.2017. Če posamezni nagrajenec ne sporoči zahtevanih podatkov do 07.04.2017,
se posamezna nagrada ne podeli, organizator pa je prost vseh obveznosti, ki jih ima
na podlagi teh pravil do tega nagrajenca. Nagrajenec po preteku zgoraj navedenega
datuma izgubi pravico do prevzema posamezne nagrade. Organizator nagradne igre za
nagrade, ki jih nagrajenci ne prevzamejo, ni dolžan izvesti dodatnega žrebanja.
Glavne nagrade se nagrajencem dostavijo na stroške Violeta d.o.o., brezplačno na
območju Slovenije. Ob osebnem prevzemu nagrade se mora nagrajenec izkazati z
osebnim dokumentom in obvestilom o nagradi. V primeru, da je nagrajenec
mladoletna oseba, morajo nagrado prevzeti njegovi straši oz. zakoniti zastopniki.
Nagrajenci s sodelovanjem v nagradni igri soglašajo z javno objavo svojega imena in
fotografije. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.
Organizator nagradne igre je Violeta d.o.o., Dunajska cesta 199, 1000 Ljubljana.

II. Nagradni sklad

Nagradni sklad obsega glavne nagrade v naravi v količini:
5x vikend paket za 2 osebi po lastni izbiri v vrednosti 130€,
30x likalnik Tefal,
10x darilna kartica Tuš v vrednosti 40€,
100x darilna vrečka z Violeta artikli v posamezni vredosti do 15€.

III. Varovanje podatkov

Vsak sodelujoči ali njegov zakoniti zastopnik, če je sodelujoči mladoletna oseba ali
oseba, ki ji je v celoti ali delno odvzeta poslovna sposobnost, s podpisom oziroma
dejanjem, iz katerega je razvidna privolitev, izraža soglasje s pravili te nagradne igre
ter dovoljuje, da družba Violeta d.o.o. z namenom izpolnjevanja ali uveljavljanja
pravic nagradne igre v skladu z njenimi pravili in za potrebe neposrednega trženja
vzpostavi, vzdržuje in upravlja evidenco z njegovimi osebnimi podatki za neomejeno
časovno obdobje. Violeta d.o.o. zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu, ki
ureja varstvo osebnih podatkov, ter zakonu, ki ureja elektronske komunikacije.
Vsak sodelujoči ali njegov zakoniti zastopnik, če je sodelujoči mladoletna oseba ali
oseba, ki ji je v celoti ali delno odvzeta poslovna sposobnost, lahko kadar koli pisno
ali po telefonu zahteva, da v 15 dneh od prejema njegove zahteve organizator trajno
ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega
trženja ter, da ga o tem v nadaljnjih 5 dneh obvesti na lastne stroške.

IV. Načini sodelovanja v nagradni igri

V žrebanjih sodelujejo vsi računi od nakupov in pravilno izpolnjeni nagradni kuponi,
oddani do datuma, navedenega v pravilih nagradne igre.
V primeru, da sodelujoči opravi več nakupov, odda več kuponov, z vsakim kuponom ali
računom sodeluje v nagradni igri. Veljajo samo original nagradni kuponi, ki so pravilno
izpolnjeni. Ne veljajo kopirani nagradni kuponi.
Žrebanje nagradne igre bo izvedeno ročno, po sistemu naključno izvlečenega računa
ali kupona v prisotnosti 2-članske komisije in notarja, ki bo potrdil verodostojnost
žrebanja in zapisnika. Posamezni udeleženec nagradne igre lahko prejme le eno
izmed nagrad. Če je udeleženec izžreban dvakrat ali večkrat, prejme tisto nagrado,
za katero je bil izžreban najprej.

IV. Dostopnost
Pravila nagradne igre so v celoti na voljo na facebook strani Teta Violeta Slovenija in
na spletni strani www.tus.si. Sodelujoči v nagradni igri s podpisom na računu ali
kuponu, potrjujejo, da so seznanjeni s pravili te nagradne igre, in se zavezujejo, da
bodo pravila upoštevali.