Klub

Z Violeto zadeni pralni stroj Gorenje


I. Pravila nagradne igre
Nagradna igra poteka od 1. 9. 2016 do 30. 10. 2016.
Žrebanje glavnih nagrad bo izvedeno 07. 11. 2016. V žrebanju sodelujejo vsi, ki so opravili nakup oz. nakupe in pošljejo račun s podatki na sedež podjetja do 04.11.2016. V nagradnem žrebanju se lahko sodeluje tudi z izpolnitvijo kupona, ki se nahaja v trgovinah, kjer prodajajo izdelke podjetja Violeta d.o.o. in se pošlje na sedež podjetja do 04.11.16.

Žrebanje glavnih nagrad bo izvedeno z naključnim izbiranjem v bobnu na sedežu podjetja, v prisotnosti 2-članske komisije in notarja. V žrebanju bodo sodelovali vsi pravočasno prispeli računi in pravilno izpolnjeni kuponi. Nagrajenci bodo pisno obveščeni, njihova imena pa bodo najpozneje v desetih dneh po žrebanju objavljena na Facebook strani Teta Violeta Slovenija.

Mladoletne osebe in osebe, ki jim je bila delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost, lahko v nagradni igri sodelujejo, posredujejo svoje podatke in prevzamejo nagrado le na podlagi predhodne pisne odobritve staršev oz. zakonitega zastopnika. Zaposleni v Violeta d.o.o. in njihovi družinski člani v nagradni igri ne smejo sodelovati.

Nagrade v naravi bodo posameznim nagrajencem izročene v naravi in jih ni mogoče zamenjati za gotovino. Organizator nagradne igre bo v skladu z Zakonom o dohodnini od nagrad v naravi obračunal in plačal dohodnino.

Nagrajenec bo prejel posamezno nagrado pod pogojem, da sporoči svojo davčno številko in davčno izpostavo ter druge osebne podatke na obrazcu, ki ga prejme po pošti. Nagrade so neprenosljive. Nagrajenec mora zahtevane podatke sporočiti do 25. 11. 2016. Če posamezni nagrajenec ne sporoči zahtevanih podatkov do 25. 11. 2016, se posamezna nagrada ne podeli, organizator pa je prost vseh obveznosti, ki jih ima na podlagi teh pravil do tega nagrajenca. Nagrajenec po preteku zgoraj navedenega datuma izgubi pravico do prevzema posamezne nagrade. Organizator nagradne igre za nagrade, ki jih nagrajenci ne prevzamejo, ni dolžan izvesti dodatnega žrebanja.

Glavne nagrade se nagrajencem dostavijo na stroške Violeta d.o.o., brezplačno na območju Slovenije. Ob osebnem prevzemu nagrade se mora nagrajenec izkazati z osebnim dokumentom in obvestilom o nagradi. V primeru, da je nagrajenec mladoletna oseba, morajo nagrado prevzeti njegovi straši oz. zakoniti zastopniki.

Nagrajenci s sodelovanjem v nagradni igri soglašajo z javno objavo svojega imena in fotografije. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.
Organizator nagradne igre je Violeta d.o.o., Litostrojska 40a, 1000 Ljubljana.

II. Nagradni sklad
Nagradni sklad obsega glavne nagrade v naravi v količini 30 kosov pralni stroj Gorenje v skupni bruto vrednosti 9.400,20 EUR in tedenske nagrade v naravi, v obliki darilnih paketov z izdelki podjetja Violeta d.o.o. v posamezni vrednosti do 20 EUR, skupni neto vrednosti do 2.340,00 €. Skupni nagradni sklad nagradne igre znaša do 11.740,20 EUR v bruto vrednosti.

1. Glavne nagrade: Pralni stroj Gorenje - 30 kosov
2. Tedenske nagrade: Darilni paketi Violeta – vsak teden nagradne igre bo razdeljeno 13 nagrad (9*13=117 nagrad). Žrebanje bo potekalo vsak petek v času trajanja nagradne igre.

Organizator nagradne igre, družba Violeta d.o.o., lahko med potekom nagradne igre poveča nagradni sklad in organizira dodatna ali izredna žrebanja. Dodatne nagrade se podeljujejo v skladu s temi pravili oziroma pravili dodatnih oz. izrednih žrebanj, ki bodo objavljena naknadno, vendar najkasneje 30 dni pred predvidenim datumom dodatnega ali izrednega žrebanja . V dodatna oz. izredna žrebanja se, ob posebej izdanih dokumentih za sodelovanje, uvrstijo tudi vsi dokumenti za sodelovanje v tej nagradni igri, če so poslani pravočasno v skladu s temi pravili (točka IV).

III. Varovanje podatkov
Vsak sodelujoči ali njegov zakoniti zastopnik, če je sodelujoči mladoletna oseba ali oseba, ki ji je v celoti ali delno odvzeta poslovna sposobnost, s podpisom oziroma dejanjem, iz katerega je razvidna privolitev, izraža soglasje s pravili te nagradne igre ter dovoljuje, da družba Violeta d.o.o. z namenom izpolnjevanja ali uveljavljanja pravic nagradne igre v skladu z njenimi pravili in za potrebe neposrednega trženja vzpostavi, vzdržuje in upravlja evidenco z njegovimi osebnimi podatki za neomejeno časovno obdobje. Violeta d.o.o. zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu, ki ureja varstvo osebnih podatkov, ter zakonu, ki ureja elektronske komunikacije.

Vsak sodelujoči ali njegov zakoniti zastopnik, če je sodelujoči mladoletna oseba ali oseba, ki ji je v celoti ali delno odvzeta poslovna sposobnost, lahko kadar koli pisno ali po telefonu zahteva, da v 15 dneh od prejema njegove zahteve organizator trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja ter, da ga o tem v nadaljnjih 5 dneh obvesti na lastne stroške.

IV. Načini sodelovanja v nagradni igri

V žrebanjih sodelujejo vsi računi od nakupov in pravilno izpolnjeni kuponi, oddani do datuma, navedenega v pravilih nagradne igre.
Vsakemu sodelujočemu v nagradni igri se določi številka, s katero sodeluje v žrebanju. V primeru, da sodelujoči opravi več nakupov, odda več kuponov, se mu za vsako sodelovanje določi dodatna nova številka. Žrebanje nagradne igre bo izvedeno ročno po sistemu naključno izžrebane številke ob prisotnosti 2-članske komisije in notarja, ki bo potrdil verodostojnost žrebanja in zapisnika.

IV. Dostopnost
Pravila nagradne igre so v celoti na voljo na spletni strani www.violeta.com. Sodelujoči v nagradni igri s podpisom na računu ali kuponu, potrjujejo, da so seznanjeni s pravili te nagradne igre, in se zavezujejo, da bodo pravila upoštevali.