Klub

Violeta i Plodine nagrađuju


Nagradna igra provodi se od 1. srpnja 2016. do 31. srpnja 2016. u svim prodavaonicama Plodina na području Republike Hrvatske.

Za sudjelovanje u nagradnoj igri potrebno je u vrijeme trajanja nagradne igre kupiti minimalno jedno pakiranje Violeta higijenskih uložaka u bilo kojoj prodavaonici Plodina i prijaviti broj računa slanjem SMS poruke sadržaja:

VIOLETA, broj računa, ime i prezime, adresa (ulica, mjesto i poštanski broj) na broj 60221. Cijena SMS poruke je 2,40 kn, PDV uključen.

Originalni račun, kao dokaz o kupovini, potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre te na zahtjev predočiti pri podizanju nagrade. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa. Svaki pojedini račun može biti iskorišten samo jedanput. U slučaju da račun s istim brojem bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe (s istog ili drugog broja mobilnog telefona) ta će prijava biti proglašena nevažećom.

Nagradni fond sastoji se od:
- 10 x dizajnerski parfem vrijednosti 500,00 kuna, PDV uključen

- 5 x kozmetički tretman u vrijednosti 150,00 kuna, PDV uključen, u gradu po izboru

- 24 x japanke Ipanema u vrijednosti 100,00 kuna, PDV uključen

- 30 x Violeta poklon paket u vrijednosti 50,00 kuna, PDV uključen

Izvlačenje dobitnika održat će se 2. kolovoza 2016. u sjedištu Logistike Violete d.o.o. Izvući će se 69 dobitnika za nagrade.

Izvlačenje dobitnika nadzirat će tročlana komisija te će se o tijeku izvlačenja voditi zapisnik.
Komisija će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri sukladno ovim pravilima. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom nagrada će biti podijeljena sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu.

Imena svih dobitnika bit će objavljena u roku od 8 dana od izvlačenja na Internet stranici www.violeta.com.

Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni u roku od 8 dana od izvlačenja. Dobitnici moraju preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi, uz predočenje identifikacijske isprave.

Ako dobitnici nagrade ne podignu u tom roku, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Ako dobitnik nije u mogućnosti osobno preuzeti svoju nagradu može je preuzeti od strane dobitnika ovlaštena osoba, također uz predočenje identifikacijske isprave. Ako je dobitnik maloljetna osoba, nagradu mogu, uz predloženu odgovarajuću dokumentaciju u njegovo ime preuzeti njegovi roditelji ili skrbnici. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici se slažu da, ako postanu dobitnici nagrada, njihove osobne podatke: ime i prezime, adresu, sliku i slično Priređivač može koristiti u promocijske svrhe bez naknade i prethodne suglasnosti dobitnika te da se oni mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

Rješenje Ministarstva financija:

KLASA: UP/I-460-02/16-01/441
UR.BROJ: 513-07-21-01/16-3
17. lipnja 2016.