Klub

Kampanja Ljubičanstveno!


Nakon razvoja i plasmana nove Violeta robne grupe – deterdženata za suđe, danas je prvi put prikazana reklama.

Tim koji je snimao reklamu sastoji se od vrsnih glumaca poput Milana Pavlovića, Jasne Žalice, Filipa Radoša i Milenka Iliktarevića te dva mlada glumca Harisa Begovića i Enisa Tuke.

Pored reklame na web stranici www.ljubicanstveno.com nalazi se serijal Ljubičanstveno, detalji o proizvodima, kao i mnoge druge zanimljivosti.