Klub

Upravljanje kvalitetom

Grupacija Violeta je krajem prošle godine dobila certifikat međunarodne norme ISO 9001, koja je u svom razvoju stekla visoki ugled. Ovi certifikati danas predstavljaju svjetski priznati kriterij sustava upravljanja kvalitetom i okolišem. Posjedovanje certifikata je jamstvo kupcu da njegov dobavljač radi na kvalitetan način i u skladu sa svim svjetskim ekološkim standardima. Violeta d.o.o. svoje poslovanje, kao i partnerske odnose, usklađuje prema ISO standardima.

Sustavno praćenje rizika i utjecaja vlastitih aktivnosti na zdravlje, sigurnost i okoliš kao i poduzimanje preventivnih mjera radi sprječavanja i smanjenja nepoželjnih utjecaja na zdravlje, sigurnost i okoliš opredjeljenje je Violete od samog početka poslovanja.

Stav cjelokupnog menadžmenta i uposlenih je da će kupci odabrati Violetu zbog upravo pouzdanosti i kvalitete proizvoda, što se postiže kontinuiranim poboljšanjem procesa proizvodnje i neprekidnom brigom za zdravlje potrošača. Stoga se sve sirovine i svi gotovi proizvodi testiraju u vlastitim mikrobiološkim i fizikalno-kemijskim laboratorijima. Naučno-istraživački tim i tim za kontrolu sirovina i gotovih proizvoda u Violeti neprekidno surađuju sa svjetskim institutima za higijenske proizvode, prate trendove i zakonske regulative EU , prilagođavajući Violeta proizvode potrebama kupaca i trendovima tržišta.